Aktualności
Wnioski o „Dobry Start” w pieczy zastępczej od sierpnia 2018 roku
poniedziałek, 16 lipca 2018 10:30
Drukuj Email

Wnioski można złożyć tylko w formie papierowej  od 1 sierpnia 2018 roku

Program „Dobry Start” jest kolejnym komponentem kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej. To 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów wychowujących się w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych rozpoczynających rok szkolny oraz pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili pieczę zastępczą i  realizują indywidualny program usamodzielnienia.

Kto może otrzymać wsparcie?


Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy rodzinie w Nowym Sączu, który będzie dostępny od 1 sierpnia br. Może to zrobić w przypadku dzieci i wychowanków  przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz  pełnoletni wychowankowie, którzy uczą się i  realizują indywidualny program usamodzielnienia.

 
Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie
poniedziałek, 14 maja 2018 11:01
Drukuj Email

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu informuje, że w okresie od września do grudnia 2018 roku planuje realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc
w rodzinie.

ADRESACI PROGRAMU:

 • osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno – edukacyjnych;
 • osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnia od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
 • osoby, które same zgłoszą się do uczestnictwa w Programie lub zostaną skierowane przez przedstawicieli służb i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zajęcia w formie spotkań indywidualnych oraz grupowych dla uczestników programu prowadzą specjaliści z zakresu pracy korekcyjno-edukacyjnej z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.
CELE PROGRAMU:
 • zaprzestanie stosowania przemocy,
 • zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat zjawiska i mechanizmów przemocy,
 • zmiana postaw i utrwalenie pozytywnych standardów w relacjach rodzinnych.
 • uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.
ZAPRASZAMY
Ośrodki Pomocy Społecznej, Policję, Sąd, Kuratorów i inne instytucje działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie do współpracy w zakresie motywowania i kierowania osób do Programu
Szczegółowe informacje w sprawie Programu:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 72 a , pokój 120 (I piętro)
w godz. od 7.30 do 15.30 oraz pod numerem telefonu: 18 447 79 25
 
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzednicze Inspektora
czwartek, 12 kwietnia 2018 05:00
Drukuj Email

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze Inspektora w Zespole ds. świadczeń oraz organizacyjno-adminisrtracyjnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu

Pełna treść ogłoszenia i potrzebne dokumenty w załącznikach

Informacja o zgłoszonych kandydaturach- pełna treść w załączniku

Informacja o wyborze kandydata w załączniku

 
PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY DLA LEKARZY
środa, 21 lutego 2018 13:19
Drukuj Email

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Sączu, zwraca się z propozycją podjęcia współpracy z Zespołem Orzekającym w zakresie wydawania orzeczeń o niepełnosprawności dzieci i stopniu niepełnosprawności dla osób po 16 roku życia.

Z uwagi na specyfikę pracy poszukujemy lekarzy specjalistów:

 • lek. pediatrę
 • lek. neurologa
 • lek. internistę / chorób wewnętrznych
 • lek  okulistę
 • lek. laryngologa
 • lek. psychiatrę

Współpraca z Zespołem Orzekającym odbywa się w ramach umowy zlecenia.

Podstawą wydawania orzeczeń jest uzyskanie zaświadczenia uprawniającego do orzekania, wydawanego przez Wojewodę Małopolskiego. Wszelkie szczegóły i materiały pomocnicze w przygotowaniu do orzekania, można uzyskać w siedzibie Powiatowego Zespołu w Nowym Sączu, ul. Kilińskiego 72a, pokój 102 (parter) tel. 18 447-79-20.

 
ZAPYTANIE OFERTOWE- DOSTAWA I MONTAŻ WINDY WEWNĘTRZNEJ
czwartek, 14 grudnia 2017 13:21
Drukuj Email

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu zaprasza do złożenia ofery cenowej na udzielenie zamówienia pn.

,,Dostawa wraz z montażem windy wewnętrznej dla osób niepełnoprawnych tj. wymiana dźwigu osobowego w istniejącym szybie w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Nowym Sączu, ul. Kilińskiego 72a. ,,

 

Termin złożenia ofert do dnia: 27 grudnia 2017 r. godz 12:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu 27 grudnia 2017 r. godz 12:15

Załączniki:
Pobierz (Zapytanie ofertowe Winda_2018_.pdf)Zapytanie ofertowe Winda_2018_.pdf[Zapytanie ofertowe PCPR_winda]11004 Kb
Pobierz (Zapytanie ofertowe Winda_2018_.doc)Zapytanie ofertowe Winda_2018_.doc[Zapytanie ofertowe PCPR_winda]233 Kb
Pobierz (Opis przedm zamowienia WINDA.doc)Opis przedm zamowienia WINDA.doc[Opis przedmiotu zamówienia]87 Kb
Pobierz (Specyfikacja techniczna.doc)Specyfikacja techniczna.doc[Specyfikacja techniczna]88 Kb
Pobierz (Winda przedmiar.doc)Winda przedmiar.doc[Przedmiar]136 Kb
Pobierz (Rzut szybu.pdf)Rzut szybu.pdf[Rzut szybu - rysunek]168 Kb
Pobierz (Pytania do Zamawiającego.pdf)Pytania do Zamawiającego.pdf[Wyjaśnienia do zadanych pytań Oferentów]263 Kb
Pobierz (Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert.pdf[Informacja z otwarcia ofert]252 Kb
Pobierz (Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf)Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf[Wybór najkorzystniejszej oferty]793 Kb
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 25

       Zamówienia publiczne   Kontakt   Dokumenty do pobrania   Wersja archiwalna strony