Aktualności
Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie
poniedziałek, 14 maja 2018 11:01
Drukuj Email

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu informuje, że w okresie od września do grudnia 2018 roku planuje realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc
w rodzinie.

ADRESACI PROGRAMU:

 • osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno – edukacyjnych;
 • osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnia od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
 • osoby, które same zgłoszą się do uczestnictwa w Programie lub zostaną skierowane przez przedstawicieli służb i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zajęcia w formie spotkań indywidualnych oraz grupowych dla uczestników programu prowadzą specjaliści z zakresu pracy korekcyjno-edukacyjnej z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.
CELE PROGRAMU:
 • zaprzestanie stosowania przemocy,
 • zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat zjawiska i mechanizmów przemocy,
 • zmiana postaw i utrwalenie pozytywnych standardów w relacjach rodzinnych.
 • uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.
ZAPRASZAMY
Ośrodki Pomocy Społecznej, Policję, Sąd, Kuratorów i inne instytucje działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie do współpracy w zakresie motywowania i kierowania osób do Programu
Szczegółowe informacje w sprawie Programu:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 72 a , pokój 120 (I piętro)
w godz. od 7.30 do 15.30 oraz pod numerem telefonu: 18 447 79 25
 
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzednicze Inspektora
czwartek, 12 kwietnia 2018 05:00
Drukuj Email

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze Inspektora w Zespole ds. świadczeń oraz organizacyjno-adminisrtracyjnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu

Pełna treść ogłoszenia i potrzebne dokumenty w załącznikach

Informacja o zgłoszonych kandydaturach- pełna treść w załączniku

Informacja o wyborze kandydata w załączniku

 
PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY DLA LEKARZY
środa, 21 lutego 2018 13:19
Drukuj Email

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Sączu, zwraca się z propozycją podjęcia współpracy z Zespołem Orzekającym w zakresie wydawania orzeczeń o niepełnosprawności dzieci i stopniu niepełnosprawności dla osób po 16 roku życia.

Z uwagi na specyfikę pracy poszukujemy lekarzy specjalistów:

 • lek. pediatrę
 • lek. neurologa
 • lek. internistę / chorób wewnętrznych
 • lek  okulistę
 • lek. laryngologa
 • lek. psychiatrę

Współpraca z Zespołem Orzekającym odbywa się w ramach umowy zlecenia.

Podstawą wydawania orzeczeń jest uzyskanie zaświadczenia uprawniającego do orzekania, wydawanego przez Wojewodę Małopolskiego. Wszelkie szczegóły i materiały pomocnicze w przygotowaniu do orzekania, można uzyskać w siedzibie Powiatowego Zespołu w Nowym Sączu, ul. Kilińskiego 72a, pokój 102 (parter) tel. 18 447-79-20.

 
ZAPYTANIE OFERTOWE- DOSTAWA I MONTAŻ WINDY WEWNĘTRZNEJ
czwartek, 14 grudnia 2017 13:21
Drukuj Email

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu zaprasza do złożenia ofery cenowej na udzielenie zamówienia pn.

,,Dostawa wraz z montażem windy wewnętrznej dla osób niepełnoprawnych tj. wymiana dźwigu osobowego w istniejącym szybie w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Nowym Sączu, ul. Kilińskiego 72a. ,,

 

Termin złożenia ofert do dnia: 27 grudnia 2017 r. godz 12:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu 27 grudnia 2017 r. godz 12:15

Załączniki:
Pobierz (Zapytanie ofertowe Winda_2018_.pdf)Zapytanie ofertowe Winda_2018_.pdf[Zapytanie ofertowe PCPR_winda]11004 Kb
Pobierz (Zapytanie ofertowe Winda_2018_.doc)Zapytanie ofertowe Winda_2018_.doc[Zapytanie ofertowe PCPR_winda]233 Kb
Pobierz (Opis przedm zamowienia WINDA.doc)Opis przedm zamowienia WINDA.doc[Opis przedmiotu zamówienia]87 Kb
Pobierz (Specyfikacja techniczna.doc)Specyfikacja techniczna.doc[Specyfikacja techniczna]88 Kb
Pobierz (Winda przedmiar.doc)Winda przedmiar.doc[Przedmiar]136 Kb
Pobierz (Rzut szybu.pdf)Rzut szybu.pdf[Rzut szybu - rysunek]168 Kb
Pobierz (Pytania do Zamawiającego.pdf)Pytania do Zamawiającego.pdf[Wyjaśnienia do zadanych pytań Oferentów]263 Kb
Pobierz (Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert.pdf[Informacja z otwarcia ofert]252 Kb
Pobierz (Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf)Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf[Wybór najkorzystniejszej oferty]793 Kb
 
OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
czwartek, 23 listopada 2017 12:03
Drukuj Email

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje w roku 2018 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Nowosądeckim, polegającym na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla :

a)  14 chłopców

b) 14 dziewczynek

Termin realizacji zadania: od 01 styczeń 2018 do 31 grudnia 2018 roku

Osobą upoważnioną do kontaktu z "podmiotami uprawnionymi do składania ofert jest Pani Maria Rokita tel. 18 443 82 51 lub 18 443 75 91 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 72a -pokój nr 117 (I piętro) codziennie z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy , w godzinach od 8:30 do 15:30.

Pełny tekst ogłoszeń w załączonych dokumentach do pobrania.

Załączniki:
Pobierz (Ogłoszenie_Dziewczynki.pdf)Ogłoszenie_Dziewczynki.pdf[Ogłoszenie Zarządu Powiatu Nowosądeckiego - placówka dla Dziewczynek -pełny tekst]2016 Kb
Pobierz (Ogłoszenie_Chłopcy.pdf)Ogłoszenie_Chłopcy.pdf[Ogłoszenie Zarządu Powiatu Nowosądeckiego - placówka dla Chłopców -pełny tekst]2011 Kb
Pobierz (Rozstrzygnięcie otwartego konkursu dziewczęta.pdf)Rozstrzygnięcie otwartego konkursu dziewczęta.pdf[Rozstrzygnięcie otwartego konkursu -dziewczęta]499 Kb
Pobierz (Rozstrzygnięcie otwartego konkursu chłopcy.pdf)Rozstrzygnięcie otwartego konkursu chłopcy.pdf[Rozstrzygnięcie otwartego konkursu -chłopcy]430 Kb
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 24

       Zamówienia publiczne   Kontakt   Dokumenty do pobrania   Wersja archiwalna strony